בחירות נגישות לרשויות המקומיות

יום שלישי ה 27.2.2024

לאיתור הקלפי הנגישה המיוחדת הקרובה ביותר

לאיתור הקלפי הנגישה המיוחדת הקרובה ביותר אליך **בעיר מגוריך – בבקשה הזן את כתובת מיקומך הנוכחי או כתובת מקום מגוריך, במידה ואין כתובת מדויקת הקלד שם מושב. לאחר הזנת הפרטים התוכנה תאתר ותציג לך את כתובת מיקום הקלפי הנגישה המיוחדת הקרובה ביותר.

**הערה חשובה – בבחירות לרשויות המקומיות ניתן להצביע רק בעיר מגוריך.
*שדה חובה

כתובת מיקום הקלפי הנגישה הקרובה לביתך

שם קלפי כתובת הקלפי מספר קלפי דרכי הגעה

מי אנחנו

ביוזמת עמותת נגישות ישראל המובילה בישראל את נושא הנגישות לאנשים עם מוגבלות ובשיתוף פעולה עם משרד הפנים, הטכניון וחברת A2Z – פותח אתר זה לאפשר לכם לאתר בפשטות את הקלפי הנגישה המיוחדת בה תוכלו להצביע.

צאו והצביעו.

מידע למצביע עם המוגבלות

שאלות ותשובות

 • קלפי הכוללת בחוץ 2 חניות נכים, דרך נגישה עד לחדר ההצבעה, שילוט הכוונה, כיסאות המתנה מחוץ לקלפי, שולחן מתאים מבחינת גובה רוחב ועומק לכניסה מתחתיו בכיסא גלגלים ועליו פרגוד ההצבעה.
 • אין חובה של שרותי נכים.
 • קיימת זכות לפטור מתור לבעלי תעודה מתאימה.
 • ניתן להיכנס עם כלב נחייה או חיית / כלב שרות תעודה מתאימה.
 • ניתן לבקש סיוע במילוי טפסים
 • ניתן להצביע עם מלווה בהסכמת הבוחר באם מתקשה בעצמו בביצוע הפעולות הנדרשות להצבעה לדוגמא: עיוור, מוגבלות ידיים, קטועה ידיים ועוד. פרטי המלווה ירשמו על ידי ועדת הקלפי. הלווה לא יכול ללוות יותר משני מצביעים ואינו יכול להיות מנהל או עובד בית אבות או המוסד בו שוהה המצביע. המלווה אינו רשאי להצביע בקלפי הנגישה המיוחדת.
 • אדם, שמפאת מצבו הגופני מוגבל בניידות והקלפי שבה הוא רשום אינה מוגדרת כנגישה, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כקלפי נגישה מיוחדת ברשות, במעטפה חיצונית.
 • נכנסים וניגשים למזכיר ועדת הקלפי. המזכיר מוסר לידי כל בוחר שתי מעטפות הצבעה חתומות כדין. האחת בצבע לבן והשנייה בצבע צהוב. בשלב זה, ייגש הבוחר אל תא ההצבעה, מאחורי פרגוד, כשבידיו שתי מעטפות ההצבעה. אל תוך מעטפת ההצבעה הלבנה, יכניס הבוחר פתק הצבעה לבן – לבחירת רשימה למועצה. אל תוך מעטפת ההצבעה הצהובה, יכניס פתק הצבעה צהוב – לבחירת ראש הרשות. ביישובי מועצות אזוריות בהם מתקיימות בחירות לוועד המקומי – אל תוך מעטפת הצבעה כחולה, יכניס הבוחר פתק הצבעה כחול.
 • עם סיום הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות, יש לצאת מתא ההצבעה ולהטיל את המעטפות אל תיבת הקלפי, לעיניי ועדת הקלפי .
 • ניתן להגיע עם מלווה
 • ניתן להגיע עם כלב נחייה
 • ניתן להיעזר באפליקציית Be My Eyes לזיהוי הפתקים.
 • צוות הקלפי אמור לעבור הדרכה לסיוע ושרות נגיש
 • יתכן שתהיה לולאת השראה אבל אין חובה חוקית
 • לטובת תקשורת עם צוות הקלפי ניתן להעזר בכתיבה על פתק ו/או ניתן להשתמש בהודעות קוליות בנייד ואפליקציות טלפוניות אחרות.

*הערה משפטית למשתמש.ת.

מובהר כי המידע המצוי באתר זה, לרבות הנתונים והתוכן הכלולים בו (להלן: "המידע") מוצג אך ורק לנוחיות המשתמש וכדי לאפשר מידע נגיש יותר למשתמש לטובת מציאת קלפי נגיש הקרוב לביתו באותה עיר / רשות / מועצה אזורית של הכתובת המוזנת. האתר אינו מהווה אתר רשמי של הרשויות המקומיות ו/או של משרד הפנים ו/או כל גוף רשמי אחר. המידע האמור כולל, בין היתר, מידע אשר עשוי להשתנות מעת לעת וייתכן שהשינויים אינם מעודכנים באתר. כמו כן, ייתכן והמידע אינו מדויק וכולל טעויות. ויתכנו קשיים עקב עומס על המערכת – אין במסירת המידע כאמור כדי להטיל אחריות כלשהי על עמותת נגישות ישראל ו/או משרד הפנים ו/או הטכניון ו/או A2Z (להלן: "היוזמים") ו/או מי מטעמם, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות או לשלמותו של המידע באתר, והיוזמים ו/או כל אחד מהדירקטורים ו/או נושאי המשרה ו/או עובדי היוזמים לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. במידה ואיתרתם טעות ו/או חוסר במידע, נודה לשליחת הודעה על כך על מנת שנוכל לתקן את המידע – דרך תפריט פניות ציבור. ניתן גם לברר טלפונית מול מוקדי המידע של וועדת הבחירות – דרך תפריט פניות ציבור.

פניות הציבור

פניות למוקד של עמותת נגישות ישראל

מוקד צרכנות שווה לאנשים עם מוגבלות (aisrael.org)

פניות ציבור המפקח על הבחירות משרד הפנים

טופס פניות הציבור

השירות יינתן בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית.

שירות עצמי
מוקד טלפוני

שעות פעילות

24/7

שירות עצמי
מסרונים (SMS)

טלפון

053-3801464

שעות פעילות

24/7

שירות עצמי
ווטסאפ

טלפון

053-3801464

שעות פעילות

24/7